به دنبال بهترین شغل نباشید!

بهترینِ خود را بیابید

ویژگی‌های سایت کاریابی IEEE

یافتن فرصت‌های شغلی مناسب و آگهی‌های استخدام

موقعیت‌های شغلی

با توجه به درخواست کارفرمایان و ثبت آگهی استخدام روزانه اطلاعات موقعیت های شغلی به روز‌رسانی می‌شود. نام شرکت، ردیف شغلی، نوع کار، حقوق در نظر گرفته شده و وظایف مربوطه در هر کدام مشخص می‌گردد.

پذیرفتن درخواست

پس از ایجاد حساب کاربری برای کارجو و کارفرما، درخواست های هر دو گروه بررسی و تعیین وضعیت خواهد شد. سپس به صورت خودکار ایمیل پیشنهاد کار به کارجویان ارسال می‌شود.

کارجو

امکان ساخت آسان رزومه‌های مختلف با توجه به کارفرمایان و نیازهای متفاوت آنها وجود دارد. مشخص می شود در هر رزومه‌ چه اطلاعاتی نمایش داده شود و این امر روند ارسال رزومه برای فرصت‌های شغلی مختلف را تسریع می‌کند.

ارتباط آسان

امکان شناخت کارجو و کارفرما و ارتباط آنها با یکدیگر وجود دارد. این ویژگی به ارتباط بیشتر میان صنعت و دانشگاه کمک ویژه‌ای خواهد کرد و به این ترتیب هر دو گروه با اطمینان خاطر پروژه‌ها را انجام می‌دهند.

کارفرما

با پیشرفته ترین پروفایل کاربری، به سرعت و به راحتی آگهی استخدام خود را ثبت نمایید. در این بخش امکان بررسی متقاضیان و دیده شدن آگهی وجود دارد و در هر مرحله از کار بدون اتلاف وقت، به نتیجه مطلوب برسید.

جستجوی مشاغل

با توجه به نیاز بازار، درخواست های کارجویان و کارفرمایان، مشاغل دسته‌بندی شده‌اند. به این ترتیب با فیلترهای نوع شغل، محل کار، مهارت ها و برند سازمان یا شرکت‌های مختلف امکان جستجو و بررسی وضعیت را خواهید داشت.

مشاغل جدید
مشاغل ویژه
من می‌خواهم

استخدام کنم

پس از ثبت‌نام می‌توانید آگهی استخدام خود را ارسال کنید.

ثبت نام به عنوان کارفرما
من می‌خواهم

استخدام شوم

یک حساب کاربری ایجاد کنید و بعد درخواست کار بفرستید

ثبت نام به عنوان کارجو

پیشنهادهای دوستانه!

با خوندن این مطالب، برای رزومه‌نویسی و انتخاب کار دیگه دغدغه ندارید.